معرفی خدمت

استاپدکتومی

          دکتر فرهاد فراهانی 

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی 

      فوق تخصص جراحی گوش

استاپدکتومی

استاپدکتومی یک روش جراحی گوش است که به منظور بهبود حرکت صدا به گوش داخلی است و درمان مناسبی برای افرادی است که شنوایی خود را از دست داده اند.

عمل استاپدکتومی برای از بین بردن استخوان رکابی در گوش میانی و جایگزین کردن کامل آن با پروتز است که نام دیگر آن عمل رکاب برداری است.

قابل ذکر است که در برخی موارد بخشی از استخوان رکابی گوش میانی برداشته خواهد شد و در انتهای آن یک سوراخ کوچک ایجاد می گردد، این روش را استاپدوتومی یا رکاب گشایی می نامند.


پروسه شنوایی

شنوایی پروسه پیچیده ای دارد به این صورت که ارتعاشات صوتی در یک گوش طبیعی، وارد مجرای گوش شده سپس در آنجا به پرده صماخ برخورد خواهد کرد.

این ارتعاشات موجب حرکت پرده گوش می گردند و به سه استخوانچه کوچک گوش میانی شامل رکابی، سندابی و چکشی منتقل می شود.

زمانی که استخوانچه رکابی حرکت کند موجب حرکت مایع داخلی گوش خواهد شد و به این صورت روند تحریک عصب شنوایی آغاز می گردد.

عصب شنوایی گوش انرژی صوتی را به مغز منتقل خواهد کرد و موجب شنیدن صوت می شود.

قابل ذکر است که هر قسمت از این روند شنوایی اختلالی داشته باشد شنوایی فرد با اشکال مواجه می گردد.

بیماری اتواسکلروزیس

این بیماری به دلیل چسبندگی استخوانچه های ریز گوش میانی مخصوصا استخوانچه رکابی و گاهی نتیجه آن کم شنوایی است، ایجاد خواهد شد.

با انجام جراحی استاپدکتومی می توان استخوانچه معیوب را برداشت و با جایگزین کردن پروتز، شنوایی را به فرد باز گرداند.

عملکرد عمل استاپدکتومی

این عمل از طریق داخل کانال گوش انجام خواهد گرفت و تحت بیهوشی عمومی یا نیمه بیهوشی قابل انجام می باشد.

جراح گوش از طریق کانال گوش استخوان رکابی یا معیوب تثبیت شده را با کنار زدن پرده صماخ بر می دارد و پروتز مخصوص را در جای آن کار خواهد گذاشت.

پروتز جایگزین شده نقش استخوان رکابی را ایفا خواهد کرد و به استخوانچه گوش میانی اجازه خواهد داد که دوباره حرکت را آغاز نماید و موجب تحریک مایع گوش میانی و بهبود یا برگشت شنوایی گردد.

بعد از اعمال تغییرات لازم داخل گوش بیمار پانسمان قابل جذب و مخصوصی به نام ژلفوم گذاشته خواهد شد.

به دلیل اینکه داخل گوش پانسمان قرار دارد بهبود شنوایی با خارج کردن آنها بعد از یک تا دوهفته مشخص خواهد شد.

نتیجه عمل استاپدکتومی

عمل استاپدکتومی که برای بهبودکم یا ناشنوایی انجام می گیرد  حدود 90 درصد موفقیت آمیز می باشد