دریافت مجوز پذیرش بیماران بین الملل (IPD)

  • 10/08/1398 01:36:00 ق.ظ

با پیگیری های مستمرمدیریت محترم مرکز و تلاشهای شبانه روزی پرسنل دلسوز و پس از ایجاد زیرساختهای لازم و فراهم نمودن فضایی زیبا و همراه با آرامش برای بیماران و همراهان گرامی ، مجوز پذیرش بیماران بین الملل از طرف دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بنام کلینیک جراحی افق صادر شد