معرفی پزشک

دکتر هوشنگ باب الحوائجی

جراح کلیه و مجاری ادرار

    دکتر هوشنگ باب الحوائجی 

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار

 

همکاران با تخصص مشابه