معرفی خدمت

جراحی ترمیم فتق


فتق نوعی از بیماری های شکمی است که در اثر تضعیف لایه های درونی عضلات این ناحیه یا همان شکم، جداره شکم یا دیافراگم پاره یا کشیده می شود. به شکل ساده تری می توان گفت فتق به معنی تغییر محل ارگانهای بدن به سایر حفره ها یا بافت های مجاور آن است. به طور مثال قلب و ریه در قفسه سینه، کبد و روده در ناحیه شکم قرار دارند، اگر به علت اختلاف فشار احشاء شکمی به داخل قفسه سینه راه پیدا کنند، فتق روی میدهد.فتق مغبنی شایع ترین نوع فتق است که موجب بیرون زدگی احشاء شکم به خصوص روده باریک می شود. این بیماری شایع ترین نوع فتق در بین مردان است.