معرفی پزشک

پروفسور محمدعلی امیرزرگر

جراح کلیه و مجاری ادرار

     دکتر محمد علی امیرزرگر 

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار 

            فلوشیپ پیوند 

همکاران با تخصص مشابه