معرفی پزشک

دکتر غلامرضا قربانی امجد

جراح ارتوپدی

      دکتر غلامرضا قربانی امجد 

      متخصص جراحی ارتوپدی

        فلوشیپ جراحی زانو 

 

همکاران با تخصص مشابه