معرفی پزشک

دکتر حسین صارمی

جراح ارتوپدی

           دکتر حسین صارمی 

        جراح و متخصص ارتوپدی

    فلوشیپ جراحی شانه و دست  


همکاران با تخصص مشابه