معرفی پزشک

پروفسور فرهاد فراهانی

جراح گوش و حلق و بینی

                                   دکتر فرهاد فراهانی

          جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

جراح بیماریهای سینوس ( آندوسکوپی سینوس ) از اتریش

                    فلوشیپ نرواتولوژِی  

*استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان 

* رتبه سوم بورد گوش و حلق و بینی 1375     Prof.Farhad  Farahaniعنوان تصویر

همکاران با تخصص مشابه