معرفی پزشک

دکتر امیر درخشانفر

جراحی عمومی

       دکتر امیر درخشانفر 

     متخصص جراحی عمومی 

   فوق تخصص جراحی عروق

 

همکاران با تخصص مشابه